Opgestelde aangiften ter accordering aanbieden

AC Portal

Wat houdt de koppeling in?

Er is een directe koppeling tussen MijnAccountantsPortal en Fiscaal Gemak. Vanuit Fiscaal Gemak kunnen de opgestelde aangiften aan klanten ter accordering worden aangeboden in MijnAccountantsPortal. De klant krijgt een mailnotificatie zodra de aangifte vanuit Fiscaal Gemak klaargezet wordt. De klant kan de aangifte bekijken en accorderen in MijnAccountantsPortal. Nadat de klant heeft geaccordeerd wordt de status teruggekoppeld aan Fiscaal Gemak en wordt de aangifte verzonden naar de Digipoort/Belastingdienst.

Voor wie is de koppeling geschikt?

Accountantskantoren en hun klanten

Wat zijn de voordelen van de koppeling?

Op 1 plek in een centrale portal alle aangiftes en andere documenten kunnen accorderen.