Databrydge B.V.

Voor wie is dit geschikt?

  • Gebruikers van Boekhoud Gemak en Accountancy Gemak

Wat zijn de voordelen?

  • Automatisch inschieten van loon-journaalposten
  • Kostenbesparing t.o.v. huidige situatie
  • Eenvoudige en betrouwbare bestandsuitwisseling
  • Minder foutgevoelig en consequente verwerking
  • Up-to-date data zonder onnodig handelingen
  • Minder handmatige handelingen en dubbel werk