Project- en Productiemanagement

Syntri ERP B.V.

Voor wie is het geschikt? 

 

  • Project- en ordergestuurde producerende bedrijven.

Wat zijn de voordelen?

 

  • Syntri ondersteunt alle processen tot en met de eindfactuur. Via de koppeling worden in- en verkoopfacturen uitgewisseld en worden bankbetalingen ingelezen.
  • Syntri werkt vanuit het proces van de klant en vertaalt dat proces naar workflow in het ERP.
  • Syntri is compleet, ook met uitgebreide stuur- en managementinformatie.
  • Syntri kent een flexibel klantorder ontkoppelpunt.
  • Syntri is koppelbaar met andere software en systemen.
  • Syntri is modulair opgebouwd.