Webwinkelkoppeling / Suppliance

  • Importeren order- en klantinformatie en facturen (van webwinkel naar Multivers)
  • Exporteren artikelstamgegevens en vrije voorraad (van Multivers naar webwinkel)
  • Kan deze taken geheel automatisch, zonder toezicht uitvoeren
  • Beheer meerdere webwinkels
  • Uitgebreide foutrapportage met correctie mogelijkheden