Header Office steppen Ronald

Doorlopende fiscale machtiging: doorlopende innovatie 

Tom de Kleijn 25 augustus 2021

De laatste jaren hebben steeds meer kantoren het VIA machtigingsproces geautomatiseerd en daarmee significante tijdsbesparingen behaald. Het is goed nieuws dat de Belastingdienst gaat voortborduren op dit succes en voornemens is om per 1 september 2021 vier doorlopende machtigingen te introduceren.  

Doorlopende machtiging 

De doorlopende machtigingen worden geïntroduceerd voor de stromen inkomstenbelasting, toeslagen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Het machtigingsproces voor de doorlopende machtigingen is soortgelijk aan het bestaande proces voor VIA. De registratie van een doorlopende machtiging voor een belastingmiddel geldt voor digitale berichten over één klant, over één soort belasting over toekomstige jaren (en tot wederopzegging). 

Fiscaal Gemak zal deze doorlopende machtiging direct implementeren in de software zodra de Belastingdienst dit beschikbaar stelt, alle beschikbare stromen worden ondersteund. De komende jaren verwachten wij dat uitbreidingen kunnen volgen zodat er ook steeds meer volledig geautomatiseerde processen aan Fiscaal Gemak kunnen worden toegevoegd.

Wat gaat de Belastingdienst veranderen per 1 september?  

Met ingang van 1 september 2021 maakt de Belastingdienst het mogelijk om een doorlopende machtiging aan te vragen. De Belastingdienst stuurt particulieren en ondernemers dan een (opt-in) brief waarin, tot wederopzegging, om toestemming wordt gevraagd voor de registratie van jouw machtiging voor toekomstige jaren. Met de opt-in brief kan de doorlopende machtiging vervolgens geactiveerd worden. Dit bespaart de intermediair en zijn klant de behandeling van jaarlijkse brieven.

Goed om te weten  

Ook na 1 september blijft het blijft mogelijk om:  

  • verschillende intermediairs voor verschillende jaren te machtigen; 
  • verschillende intermediairs voor verschillende middelen/berichtsoorten te machtigen; 
  • als intermediair wel gemachtigd te zijn voor de VIA, maar niet voor SBA. 

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop bij Fiscaal Gemak

In Fiscaal Gemak verloopt het nieuwe proces vrijwel gelijk aan het bekende VIA proces. Het VIA proces waarbij de machtiging slechts voor 1 jaar geldt, blijft daarnaast gewoon bestaan evenals de losse SBA-machtigingen. Wel zal de machtiging voor de VIA 2021 iets later dan je gewend bent aangevraagd kunnen worden; namelijk in de tweede helft van december in plaats van per 1 november.

Daarmee is het verstandig om de doorlopende machtiging voor de inkomstenbelasting aan te vragen/te activeren tussen september en november want als deze voor 1 december actief is, werkt deze door naar de VIA en wordt de VIA-machtiging voor de aangifte 2021 automatisch actief. Als je de doorlopende machtiging Inkomstenbelasting daarvoor wil gebruiken is het aan te raden om de doorlopende machtiging vóór 15 november aan te vragen, zodat deze dan op 1 december actief kan zijn. Gebruikers van Fiscaal Gemak worden daar uiteraard over geïnformeerd.

De nieuwe, doorlopende machtigingen gaan bijdragen aan het beperken van de papierstromen vanuit de Belastingdienst richting belastingplichtigen. Dit is goed nieuws omdat de gebruikers van Fiscaal Gemak vooroplopen bij deze digitalisering.

De nieuwe machtigingen werken alleen via de opt-in methode waarbij de klant van de gebruiker een brief met QR-code moet aanleveren bij de gebruiker. Deze QR-code kunnen de gebruikers via de FiscaalGemak-app snel verwerken zoals zij dat nu al doen met de VIA-brieven. Ook Communicatie Gemak zal hiervoor geschikt worden gemaakt. Een enorme tijdswinst dus! 

Enkele voordelen op een rij:  

  • De Fiscaal Gemak scan app gaat ook werken voor de doorlopende machtiging; 
  • Ook de reguliere VIA en SBA stromen blijven werken; 
  • De doorlopende machtiging stelt de Belastingdienst en gebruikers van Fiscaal Gemak in staat verdere digitalisering te omarmen; 
  • Met de doorlopende (bundel)machtiging worden ook de andere stromen verder gedigitaliseerd (IB, toeslagen, Vpb, Btw, dus bijv. ook de Vpb SBA).  

De Belastingdienst wil in de toekomst steeds meer briefpost digitaliseren. Fiscaal Gemak blijft deze ontwikkelingen volgen en waar mogelijk deelnemen aan pilots. Voor onze klanten blijft doorlopende innovatie voorop staan! 

Benieuwd of Fiscaal Gemak iets voor jou kan betekenen?

Wil jij ook gebruiksvriendelijke fiscale software en innovatie? Of heb je vragen over Fiscaal Gemak en wil je de software graag een keer zien?

Vraag een vrijblijvende demo aan