shutterstock_307504652

Hoe maak je als accountant de stap van rapportage naar inzicht?

Roos Timmermans 13 mei 2020

De stelling dat accountants alleen rapportages maken ten behoeve van een stukje geschiedschrijving, gaat steeds minder op. Zij helpen hun klanten bij het voldoen aan geldende wet- en regelgeving (met een stuk rapportage), maar voorzien hen steeds meer van inzichten en advies om beter te kunnen ondernemen.

De mate waarin zij bij kunnen dragen aan het succes van hun klanten, wordt bepaald door de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van de inzichten en het advies dat zij leveren. Wat heb je als accountant nodig om zo goed mogelijk aan deze drie voorwaarden te voldoen?

De stelling dat accountants alleen rapportages maken ten behoeve van een stukje geschiedschrijving, gaat steeds minder op. Zij helpen hun klanten bij het voldoen aan geldende wet- en regelgeving (met een stuk rapportage), maar voorzien hen steeds meer van inzichten en advies om beter te kunnen ondernemen. De mate waarin zij bij kunnen dragen aan het succes van hun klanten, wordt bepaald door de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van de inzichten en het advies dat zij leveren. Wat heb je als accountant nodig om zo goed mogelijk aan deze drie voorwaarden te voldoen?

Van rapportage naar inzicht

Een rapport is een verslaglegging van een activiteit, gebeurtenis of toestand. Inzicht is een gevormde mening, de manier waarop je iets bekijkt of een besef of bewustzijn. Het ene gaat over het helder in kaart brengen van informatie en de vorm waarin dit wordt gepresenteerd en gedistribueerd. Het ander gaat over wat je kunt doen met de aangeboden informatie: processen bijsturen en gefundeerde beslissingen nemen wat uiteindelijk tot betere prestaties leidt. Maar welke informatie moet je op welk moment, in welke vorm bij wie aanleveren zodat het daadwerkelijk leidt tot de benodigde inzichten? En hoe doe je dat op zo’n manier dat het geen dagtaak wordt?

Goede inzichten beginnen bij goede invoer

Als jouw klanten stuurinformatie van jou als accountant/boekhouder verwachten, moeten zij ervoor zorgen dat ze de hiervoor benodigde data correct vastleggen. Dat ze een goede boekhouding voeren waarbij gegevens consistent, consequent en tijdig worden vastgelegd. Als dat het geval is, kun jij hen bijvoorbeeld in het kader van een kredietaanvraag adviseren of ze gebruik moeten maken van kortlopend krediet om hun werkkapitaal een boost te geven of juist een krediet voor langere termijn aan moeten vragen. Het streven is om zoveel mogelijk data bij de bron, in één keer goed in te voeren zodat herstelacties achteraf niet meer nodig zijn. Dit kun je realiseren door waar mogelijk standaard handelingen te automatiseren en gebruik te maken van signalering bij foutieve of onvolledige invoer.

(Nog) betere inzichten krijg je met behulp van moderne technologie

Dashboards en Key Performance Indicators (KPI’s) helpen je om klantinformatie die je al hebt inzichtelijk te maken (te visualiseren). Als jij scherp houdt welke KPI’s écht relevant zijn voor je klant, kunnen dashboards een grote bedrage leveren aan waardevol inzicht en advies. Machine Learning is de volgende stap waarmee je op basis van alle beschikbare data(-bronnen) patronen kunt herkennen en doorrekenen naar toekomstige scenario’s. Artificial intelligence zorgt ervoor dat je aan een grote diversiteit van data als beeld, tekst en geluid een juiste context kunt toevoegen. Hierdoor kun je ook uit dit soort data waardevolle inzichten halen. Innovatieve rapportagetools helpen je vervolgens om de verkregen inzichten op het juiste moment, in de juiste vorm bij je klanten te krijgen.

De beste inzichten zijn domeinoverstijgend

Als je als accountant gebruikmaakt van tools die allemaal op één platform draaien, kun je met een en dezelfde dataset rapportages, aangiftes en deponeringen verzorgen. Zonder dat er sprake is van dubbele invoer, correcties of export-/importhandelingen van gegevens, wat bijdraagt aan zowel efficiency als kwaliteit. Met signalering kun je in één oogopslag zien of werkzaamheden van je kantoor of acties door de klant conform de planning verlopen en waar opvolging nodig is. Signalering kan ook worden ingezet om advieskansen op het goede moment te benutten. Je hebt eenvoudig toegang tot gegevens die in verschillende toepassingen zijn vastgelegd en kunt deze op allerlei manieren tegenover elkaar zetten en analyseren. Hiermee kom je tot domeinoverstijgende inzichten. Dit is de minder voor de hand liggende informatie die ondernemers niet zo makkelijk zelf boven tafel kunnen krijgen, waarmee jouw waarde als accountant alleen maar toeneemt.

Door goed gebruik te maken van moderne technologie en deze aan te vullen met je eigen professionele interpretatie en personal touch, maakt je als accountant de stap van enkel rapporteren naar advisering op basis van verrassende inzichten.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over dit onderwerp en softwareoplossingen die je hierbij kunnen ondersteunen, lees dan verder op de Rapportage Gemak-pagina. Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0184 44 44 44.