Maken jouw klanten optimaal gebruik van de kennis van je kantoor?

Maken jouw klanten optimaal gebruik van de kennis van je kantoor?

Gijs Gompen 04 april 2021

Maken jouw klanten optimaal gebruik van de kennis van je kantoor?

Bij veel ondernemers groeit de behoefte aan meer inzicht en advies op het gebied van digitalisering, slim financieel management en compliance. Ondernemers verwachten dit advies van hun accountants en boekhouders, maar in hoeverre kunnen zij aan deze verwachting voldoen? Zijn de basisprocessen van de kantoren zelf zó goed ingericht dat er ruimte is voor de gewenste advisering? En weten accountants en boekhouders eigenlijk aan welk advies bij ondernemers de meeste behoefte bestaat? Weet jij wat de mogelijkheden zijn om de performance van je kantoor te optimaliseren en je dienstverlening aan te laten sluiten op de eisen en wensen van je klant?

Basis op orde in je eigen kantoor
Voordat je je klanten goed kunt helpen, wil je de interne organisatie en de ondersteunende en primaire klantprocessen van het kantoor goed op orde hebben. Dan ontstaat er meer ruimte voor adviserende activiteiten waar meestal ook een hoger uurtarief voor kan worden gerekend. Als je weet welke doelstellingen je als kantoor wilt realiseren, kun je bepalen waar je aan gaat werken en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Nieuwe adviesproposities ontwikkelen om alternatieve inkomstenstromen te genereren. Of aan de slag met het optimaliseren van (verouderde) IT-infrastructuur en software om de productiviteit en efficiency te verhogen. Gebruikmaken van moderne technologie in de advisering naar je klanten. De tijd die het kost om je te verdiepen in de (technologische) mogelijkheden betaalt zichzelf vaak dubbel en dwars terug omdat het ervoor zorgt dat jouw kantoor klaar is voor de financiële dienstverlening van vandaag én morgen.

Ken je klant en doe wat met die kennis
Het maakt niet uit welk product of welke dienst je verkoopt, jouw succes begint met wat je weet over je klant. Dat geldt zeker ook voor accountants- en administratiekantoren. Natuurlijk is een deel van de dienstverlening standaard, zoals het voeren van de boekhouding en het regelen van btw- en ICP-aangiftes. Maar hoe kun je je advisering op het gebied van bijvoorbeeld financieel management en compliance zodanig aan laten sluiten op de verwachting van de klant dat deze bereid is hier (meer) voor te betalen? Is een klant gebaat bij advies over zijn salarisverwerking, de financiële planning of de keuze voor een (nieuw) boekhoudpakket? Als je een goed dienstenaanbod beschikbaar hebt, wil je je klanten hier goed over informeren. Vaak blijken klanten namelijk niet of beperkt op de hoogte te zijn van wat hun accountant / boekhouder qua dienstverlening voor hen kan betekenen. Laat zien hoe ze met jouw dienstverlening kosten kunnen besparen, hoe ze succesvollere overnames kunnen realiseren en eerder in aanmerking kunnen komen voor investeringen en dergelijke. Wacht ook niet tot de klant zelf om advies komt vragen, maar biedt je advies – groot en klein – proactief aan.

Wat houdt je tegen?
Iedereen komt bij het realiseren van zijn doelstellingen uitdagingen tegen die overwonnen moeten worden. En daar is niets mis mee. Alleen al het feit dat je de ‘beren op de weg’ inzichtelijk maakt, schept een stuk duidelijkheid en betekent dat je op zoek kunt naar concrete oplossingen. Je kunt besluiten dat je meer wilt gaan adviseren, maar weet tegelijkertijd dat je medewerkers (nog) niet beschikken over de juiste kennis en ervaring. Je wilt je IT-infrastructuur moderniseren, maar moet eerst de stap nog maken naar de cloud. In de stap erna bekijk je welke inspanning nodig is om de uitdagingen te overwinnen én wat dit je op gaat leveren – voor het kantoor zelf en voor je klanten. Op basis daarvan kun je prioriteiten stellen en ga je concreet aan de slag

Meer weten
Wil je meer weten over wat jij kunt betekenen voor je klanten en wat zij van jouw dienstverlening verwachten? Hoe zetten collega-kantoren in Nederland in op advisering om hun klanten van dienst te zijn én een maximale omzet te realiseren? Accountancy Vanmorgen