Er wordt vaak geschreven dat accountancy een branche is die veranderingen en innovatie relatief traag oppakt. Zelf merk ik vooral dat kantoren echt wel willen innoveren en investeren. We doen dat als blauwe beroepsgroep niet alleen op een mooi verhaal; we willen aantoonbare resultaten zien. Toen begin dit jaar Covid-19 net om de hoek kwam kijken, zijn we daarom bij Accountancy Gemak een initiatief gestart om ondernemers en accountants te helpen snel te schakelen naar meer online werken. 

Zo konden kantoren zelf ervaren wat de voordelen waren. Hieronder volgt een analyse van het toegenomen gebruik van de communicatiemodule en ja, accountants kunnen zeker zeer snel innoveren!

Groei in modules en gebruikers

Als softwarebedrijf in de accountancybranche zijn we gek op data en proberen we zoveel mogelijk datagedreven te werken. Onderstaande analyse gaat in op de verandering in het gebruik van de communicatiemodule tijdens de eerste fase van de pandemie. We vergelijken dus voornamelijk maartseptember 2019 t.o.v. dezelfde periode in 2020. 

Als we kijken naar de groei in het aantal kantoren dat de communicatiemodule gebruikt dan is dat met 466% in een jaar toegenomen (september 2019 versus september 2020). Het aantal gebruikers is zelf met 612% in diezelfde periode gegroeid. Maar zoals zo vaak in software hoeft het afnemen van een module nog niet te leiden tot meer gebruik.  

Groei in het gebruik per medewerker 

Het belangrijkste wat we wilden onderzoeken, is zien of er daadwerkelijk een toename is in het gebruik van de communicatiemodule door kantoren sinds Covid-19. En zelfs voor mij was de groei een verrassing (ondanks dat ik echt wel een stevige groei verwachte). Wat we hebben gedaan is de groei per kantoorgebruiker van de communicatiemodule gemeten, dus los van de toename van het aantal kantoorgebruikers, daardoor is de groei in gebruik niet dubbelop. Als we dan kijken naar de periode maartseptember 2020 versus 2019 dan zijn dit de groeicijfers: 

  • 683% meer accorderingen  
  • 564% meer rapportages en dashboards gedeeld 
  • 302% meer VIAmachtigingen gebruikt 

We zien dus dat accordering veel sneller is gegroeid dan het gebruik van VIAmachtigingen. Dit is ook logisch doordat het proces van VIAmachtigingen voor een groot deel al voor maart is afgerond/in gang gezet.  

Gecombineerde groei 

Voor de oplettende lezer: doordat zowel het aantal gebruikers als het gebruik per gebruiker enorm is gestegen, is de gecombineerde groei gigantischmaar liefst 1000+ %Uiteraard is dat niet alleen door de pandemie te verklaren; de trend van meer online samenwerken is natuurlijk al langer gaande. Maar dat Covid-19 zeer fors heeft bijgedragen aan deze gigantische groei is wel duidelijk.   

Communicatiemodule wordt Communicatie Gemak 

Door het toegenomen belang van veilig online kunnen communiceren, mede door Covid-19, gaan wij fors investeren in online communiceren met je klant. Daarom hernoemen we per november de communicatiemodule tot Communicatie Gemak. Dit is dezelfde module, met dezelfde functionaliteit en dezelfde prijs. Na november en in de loop van 2021 zullen er allerlei nieuwe modules beschikbaar komen om integraal te kunnen samenwerken met jouw klant. Je kunt hierbij denken aan de mogelijkheid om direct vanuit iedere aangifte documenten te kunnen uitwisselen, vragen te kunnen stellen, met een prepare by client te werken en meer.  

Ook gratis instappen op Communicatiemodule? 

Het succes van het Covid-19initiatief dit voorjaar was enorm. Helaas zitten we nog steeds midden in de pandemie. Daarom hebben we besloten dat kantoren tot het eind van het jaar gratis kunnen instappen op de Communicatiemodule. Zo kan het VIAautomatiseringsproces al in gang worden gezet en kunnen medewerkers alvast ervaring op doen met deze zeer laagdrempelige module.