_VD11677 2

Vraag tijdig de doorlopende machtiging via Fiscaal Gemak aan

Eerder berichtten wij over de doorlopende fiscale machtigingen, door de Belastingdienst geïntroduceerd op 1 september 2021. Dat lees je in deze blog. Nog geen twee maanden later zijn er al ruim 750.000 machtigingen via Fiscaal Gemak aangevraagd. Mocht je voor jouw cliënten nog geen doorlopende machtiging hebben aangevraagd: in dit blog artikel lees je waarom het slim is om de machtiging ruim voor 1 december aan te vragen.

Tip: Aanvragen vóór 15 november

Een actieve doorlopende machtiging voor de inkomstenbelasting werkt direct door naar de bekende VIA-machtiging voor 2021. Het is dan wel belangrijk dat de doorlopende machtiging op de betreffende peildatum (in dit geval 1 december) actief is. Op het moment dat de aanvraag via Fiscaal Gemak is gedaan, wordt een (digitaal) seintje gestuurd naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zal op haar beurt jouw cliënt een brief moeten sturen.

Voorkom extra handelingen

Omdat tussen het moment van aanvragen van de doorlopende machtiging en de dag waarop de brief met de activatiecode daadwerkelijk bij je cliënt op de mat ligt maximaal 12 dagen zitten, is het verstandig de doorlopende machtiging inkomstenbelasting zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór 15 november aan te vragen. Dit geeft jou en jouw cliënt de tijd om de machtiging ook daadwerkelijk te activeren via Fiscaal Gemak of Communicatie Gemak.

Is de doorlopende machtiging op tijd actief, dan krijgt jouw cliënt geen afzonderlijke brief met activatiecode voor de VIA-2021 meer en in Fiscaal Gemak komt de status van de VIA automatisch op actief. Dit scheelt een extra brief en dus een extra handeling voor jou en je cliënt.

Indien de machtiging ná 15 november wordt aangevraagd is de kans dat deze nog op tijd actief kan worden voor de VIA-activatie erg klein. Dit heeft er dan mee te maken dat de brief van de Belastingdienst jouw cliënt nog zou moeten bereiken voor 1 december. Om tijd te besparen is het dus verstandig de machtiging tijdig aan te vragen.