shutterstock_662834149
Accountancy Gemak

Welke innovaties in de accountancy leiden tot gezonde verdienmodellen?

Wilco Kraaij 31 juli 2020

Er vindt een levendige discussie plaats over de levensvatbaarheid van nieuwe verdienmodellen in de accountancy.

Deze discussie werd aangezwengeld door Frans Heitling en Fou-Khan Tsang reageerde daarop met de blog ‘Jammer, maar durven we wel echt te innoveren?’. Beide blogs bieden hele interessante inzichten, voor accountants maar ook voor mij als verantwoordelijke voor productinnovatie in accountancysoftware. Welke innovaties falen en welke innovaties leiden tot gezonde verdienmodellen? Dat is een hele interessante discussie waarop ik hieronder verder inga.

“Uit het benchmarkonderzoek dat wij recent afnamen bleek dat ondernemers hopen/willen/verwachten dat de accountant hun onderneming helpt ‘kostenvoordelen en/of lagere kosten’ te realiseren. Opvallend genoeg stond ‘kosten verlagen’ qua prioriteit bij accountants op de laatste plaats.”

Om meer inzicht te krijgen moet je altijd beginnen bij de klant, de ondernemer die diensten afneemt van zijn accountant. Toevallig heeft Accountancy Gemak onlangs een benchmarkonderzoek laten uitvoeren (teaser: deze benchmark wordt komende maand gepubliceerd) waar een hele interessante bevinding uitkwam die met stip op nummer 1 stond bij ondernemers: ondernemers hopen/willen/verwachten dat accountant hun onderneming helpt ‘kostenvoordelen en/of lagere kosten’ te realiseren. Opvallend genoeg stond ‘kosten verlagen’ qua prioriteit bij accountants op de laatste plaats. Natuurlijk is dat een indirecte relatie. Maar het optimale voor een ondernemer is maximale kosten/belastingbesparing een zo scherp mogelijk tarief. En om dat als accountantsorganisatie te kunnen doen moet je de kostprijs van je dienst zo scherp mogelijk krijgen. Wat heeft dat te maken met succesvolle innovaties en gezonde verdienmodellen?

Pascale Petiet van Oamkb “Begin eens met het online organiseren van de hele organisatie in de cloud”.

In de reacties op de blog van Fou-Khan Tsang schrijft Pascale Petiet van Oamkb: “Innoveren is echt niet moeilijk”. Ik vond dat uitdagend om over na te denken. Met een groei naar 80 vestigingen in 10 jaar heeft ze haar stelling in ieder geval direct onderschreven. Zoals Pascale in haar reactie schrijft “Begin eens met het online organiseren van de hele organisatie in de cloud”. Dat is een interessant perspectief. Je kunt als je volledig in de cloud werkt veel beter samenwerken, zowel intern als met klanten. Daarnaast koppelen applicaties steeds makkelijker en kun je steeds meer processen bundelen waardoor je efficiënter vanuit één dataset kunt werken met meer toegevoegde waarde.

Ik denk dat het kunnen meedenken, dat stukje persoonlijke coaching één van de redenen is dat we in Nederland zoveel éénpitters in de accountancy hebben.

Een tweede deel van het succes is zoals Pascale schrijft, dat ze inzetten op “een cultuur van samenwerking, kennis delen en elkaar vooruit helpen”. Niet alleen intern maar juist ook naar klanten in de vorm van coaching i.p.v. het traditionele advies. Uit de eerdere genoemde benchmark blijkt ook dat klanten die meer sparren met hun accountant een hogere score geven op klanttevredenheid. Ik denk dat het kunnen meedenken, dat stukje persoonlijke coaching één van de redenen is dat we in Nederland zoveel éénpitters in de accountancy hebben. Ik zie dat ook bij vrienden om mij heen die voor zichzelf beginnen. De klanten die zij binnenhalen zijn allemaal, naast administratieve/fiscale ontzorging, op zoek naar iemand die met hen mee kan denken, met hen wil sparren en daar de tijd voor neemt.

Een derde deel wat Oamkb naar mijn mening goed begrijpt is dat ze precies weten wat een groot deel van het MKB wil, namelijk kosten besparen door ontzorgd te worden. En dat is precies wat ze klanten bieden op hun website; volledige ontzorging (=kostenbesparing) tegen een vaste lage prijs.

De vraag is dus of er volledig nieuwe dienstverleningsmodellen nodig zijn in de accountancy of dat innovaties in de core business van de accountancy voldoende zijn voor een gezond verdienmodel?

De hierboven besproken innovaties creëren veel toegevoegde waarde, maar het blijft in de kern precies hetgeen wat accountancy was maar dan die stap verder. Is er dan een verschil met het innoveren waar Fouk en Frans het over hebben? Ik denk dat zij het in hun blog ook grotendeels hebben over innovaties waar een compleet nieuw verdienmodel aan vast hangt. Misschien zouden we het ‘revolutionaire innovaties’ kunnen noemen? In mijn optiek zijn dat soort innovaties wel degelijk moeilijk. Niet alleen in de accountancy, maar ook in de oliebranche, de bankensector en vele andere sectoren worstelt men om tot echt nieuwe verdienmodellen te komen. Een sprekend voorbeeld is Kodak die een miljarden business had in fotorolletjes – tot de digitale fotografie zijn intrede deed. Er wordt al jaren voorspeld dat accountancy hetzelfde lot te wachten staat door technieken als machine learning, AI en blockchain. De vraag is natuurlijk of dat waar is? Zolang de wereld niet zwart/wit is, het businessmodel van het MKB niet primair digitaal is en wet- & regelgeving complex en multi-interpretabel blijven, geloof ik niet dat de voorwaarden aanwezig zijn alles weg te automatiseren. Het inklopwerk gaat verdwijnen, jaarrekeningen en fiscale dienstverlening wordt efficiënter maar er blijft wel degelijk een groot deel van het werk over. De vraag is dus of er volledig nieuwe dienstverleningsmodellen nodig zijn in de accountancy of dat innovaties in de core business van de accountancy voldoende zijn voor een gezond verdienmodel?

Zolang klantentevredenheid in de accountancy grotendeels wordt bepaald door de mens blijft er een gezond verdienmodel mogelijk.

Terug naar de vraag welke innovaties leiden tot gezonde verdienmodellen? Als ik kijk naar de mogelijkheden van het verdienmodel van de accountancy dan zijn er een drietal positieve indicatoren/kanten. De eerste positieve kant is dat de klantentevredenheid grotendeels wordt bepaald door de mens en zolang dat blijft is er een gezond verdienmodel mogelijk. Zolang accountancy geen gestandaardiseerd artikel wordt, blijf je uit de immens grote prijsdruk zoals je die nu bijvoorbeeld ziet in de markt van elektronica (type een artikelnummer in en bestel de goedkoopste).

De tweede positieve kant is dat in de administratieve ontzorging die de klant zoekt er nog zeer veel potentie zit- zeker aan de ‘voorkant’ van het proces. Aan de voorkant kunnen accountants steeds meer een CFO-rol gaan pakken. Door de ervaring die accountantsorganisaties hebben met het automatiseren van administratieve processen en de enorm gegroeide mogelijkheden om daar via de cloud op afstand in samen te werken, is daar een wereld te winnen. Echte kostenbesparingen realiseren door het proces van het begin goed in te regelen, dat is waar een accountant voor heeft gestudeerd (AO/BIV). Dit gaat veel verder dan processen standaardiseren en automatiseren. De belangrijkste succesvoorwaarde is om veranderingen in gedrag van de medewerkers en in de cultuur van de organisatie teweeg te brengen.

De derde positieve kant: ook aan de ‘achterkant’ is er enorm veel mogelijk. Doordat data steeds verder geïntegreerd en uniform beschikbaar komt op platformen kan er meer toevoegde waarde worden geleverd met dezelfde inspanning. Dus naast prognoses, tussentijds vooral ook meer praktisch inzicht in fiscale regelingen die tot belastingbesparing of tot het voorkomen van kosten en boetes leiden. Klanten kunnen daar proactief over worden geïnformeerd.

Tijdens het schrijven en nadenken over deze blog merkte ik dat eigenlijk veel kansen zie in de accountancybranche. Ik denk dat we die kansen soms dichter bij huis moeten zoeken en vooral in het verlengde moeten liggen van de behoefte die er zijn bij MKB-ondernemers. Ik geloof dat blijven innoveren in de core business als accountantsorganisatie noodzakelijk is om een gezond verdienmodel te kunnen hebben. Tegelijkertijd blijf ook ik op zoek naar nieuwe innovaties en businessmodellen die de status quo doorbreken. Ik geloof echter niet dat de accountancybranche dit soort vernieuwingen nodig heeft om als branche relevant en gezond te blijven. Wat denk jij?

Oamkb verricht een groot deel van haar diensten (o.a. jaarrekeningen, fiscaalaangiftes, dashboards incl. de communicatie) direct vanuit Accountancy Gemak.