Header Thuis Jose 4
Communicatie Gemak

Drempelloos communiceren met je klant: accorderen, presenteren en gegevens uitwisselen

Persoonlijke demo aanvragen

Snel antwoord op je vraag? Bel met een expert op 088-2471555

Communicatie Gemak in 1 minuut

Zo eenvoudig als e-mail, maar dan veilig en AVG-proof

Direct vanuit een jaarrekening, aangifte of werkprogramma vragen stellen, documenten opvragen en rapportages en dashboards delen met je klant. Het goedkeuren van jaarrekeningen en aangiftes kan nu ook in één keer digitaalzonder de omslachtige Akkoordverklaring. 

Met Communicatie Gemak verloopt je contact met de klant snel, efficiënt en transparant.  

Communicatie zonder onnodige ruis en vertraging

Compliant

Informatie-uitwisseling voldoet aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Altijd

Efficiënt

Doen wat je moet doen, zonder omhaal, tijdverlies en onnodige misverstanden

Snel

Verrassende inzichten uit verschillende domeinen eenvoudig online delen met je klant

Laagdrempelig, datagedreven samenwerken

 • Automatiseren van VIA-machtigingen – belastingplichtige ontvangt link op het moment dat de Belastingdienst de machtiging verstuurt. 
 • Mogelijkheid om documenten eenvoudig om te zetten in je eigen, herkenbare huisstijl. 
 • Presenteer domeinoverstijgende dashboards op het moment dat je samen met de klant online bent. 
 • Begrijpelijke grafische inzichten bij aangiftes en jaarrekeningen. 

Tom van Meel, relatiebeheerder, Van Meel & Jonkers accountants en adviseurs

Met Communicatie Gemak laten we onze btw-aangiftes, Vpb en inkomstenbelasting door de klant accorderen, waarna deze automatisch worden doorgezet naar de Belastingdienst.

Klaar voor de samenwerking van vandaag en morgen

Gestroomlijnd proces

Informatie en documenten zijn onmiddellijk voor alle betrokkenen beschikbaar en blijven nergens hangen

Tijdwinst 

Documenten zijn direct vanuit elk proces op te vragen. Aangeleverde gegevens komen 1 op 1 terug in de kolommenbalans, jaarrekening of aangifte

Toegevoegde waarde vergroten

Je komt meteen concreet ter zake en presenteert op een transparante manier daadwerkelijk verrassende inzichten.

Communicatie Gemak modules

Communicatie Gemak Basis

 • Grafische inzichten bij aangiftes en jaarrekeningen
 • Automatisering van het VIA-machtigingproces
 • Accorderen van aangiftes en jaarrekeningen
 • Rapportages delen
 • Zo laagdrempelig als e-mail EN toch veilig, compliant en AVG-proof
 • Domeinoverstijgende inzichten delen
 • Geautomatiseerde herinneringen sturen
Tarief opvragen
Populair

Communicatie Gemak Professional

 • Grafische inzichten bij aangiftes en jaarrekeningen
 • Automatisering van het VIA-machtigingproces
 • Accorderen van aangiftes en jaarrekeningen
 • Rapportages delen
 • Zo laagdrempelig als e-mail EN toch veilig, compliant en AVG-proof
 • Domeinoverstijgende inzichten delen
 • Geautomatiseerde herinneringen sturen
 • Permanente toegang en samenwerking
 • Aangifte historie permanent inzichtelijk
 • Eigen huisstijl
 • Veilig en snel documenten aanleveren*
  Q2 2021 Verwachte realisatie. Planning onder voorbehoud.
 • Integraal samenwerken met je klant*
  Q2 2021 Verwachte realisatie. Planning onder voorbehoud.
Tarief opvragen