shutterstock_1081695596

Ervaring van Bilanx - HR

De HR-praktijk van Bilanx is gebaseerd op de inzet van het HR & Salaris Gemak Portaal. Hiermee zijn cliënten zelfsturend en steeds meer zelfredzaam. Met deze ontwikkeling houden de specialisten meer tijd over om cliëntdata te analyseren en proactief te adviseren. Bilanx biedt ondernemers een bedrijfsadviseur die hen in begrijpelijke taal voorziet van een betrouwbaar advies op de verschillende bedrijfsvlakken. Met een team van 40 professionals met uiteenlopende specialismen is het dienstenpakket enorm breed, waardoor men cliënten volledig kan ontzorgen. Financiële administratie, accountancy, salarisadministratie, fiscaal advies, financiële planning, estate planning, personeelsbeleid of pensioenadvies, Bilanx is van al deze markten thuis. De slogan ‘Bilanx, alles voor elkaar’ slaat enerzijds op het feit dat de cliënten van het kantoor zich nergens meer zorgen over hoeven maken als zij hun vragen bij Bilanx neerleggen. Anderzijds slaat het ook op de persoonlijke aanpak van het kantoor. Het dicht bij de cliënt staan, letterlijk en figuurlijk. Jorieke Bakelaar, HR Specialist legt uit waarom: “Je kunt een cliënt pas écht helpen als je weet wat er bij hem speelt. Wat zoekt zo’n cliënt, waar heeft hij behoefte aan. Dat geldt natuurlijk helemaal voor de portefeuille HR en salarisverwerking waarbinnen we een zeer uiteenlopende groep cliënten bedienen. Door de inzet van het HR & Salaris Gemak Portaal kunnen onze cliënten zelf een groot deel van de administratieve handelingen zelf doen en krijgen wij steeds meer onze handen vrij om beschikbare data te analyseren en mede op basis hiervan te adviseren.

500 stroken meer per maand met HR & Salaris Gemak

Bilanx heeft al vóór mijn tijd bij dit kantoor gekozen voor HR & Salaris Gemak. Aanleiding hiervoor waren onder andere de interessante prijsstelling, de beschikbaarheid en de performance van de applicatie. Wat ook heel prettig is, is dat je in de software heel veel dingen zelf in kunt stellen; je kunt dus als het ware je eigen gebruikersvriendelijkheid bepalen. Ondanks het feit dat de software nu al enkele jaren in gebruik is, maken we nog steeds stappen om efficiënter en sneller te werken. Bijvoorbeeld voor wat betreft de salarisverwerking kunnen we nu zeker 500 stroken per maand meer verwerken ten opzichte van een paar jaar terug. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de inzet van het portaal omdat het hiermee veel eenvoudiger wordt om zowel input te verzamelen als resultaten en output weer met cliënten te delen.

Meer ruimte om te adviseren

In de huidige ‘always on’-wereld zijn mensen gewend dat ze op elk moment toegang hebben tot informatie, zelf in controle zijn van wat ze doen en wanneer. Daarom vinden wij het belangrijk dat
wij onze cliënten de tools aan kunnen bieden om ook (of misschien wel juist) op het gebied van HR en salarisverwerking zelfsturend te kunnen zijn. Met het HR & Salaris Gemak Portaal hoeven gegevens niet meer gemaild te worden (met alle veiligheidsrisico’s van dien), maar kunnen cliënten direct alle gegevens zelf raadplegen en aanleveren. Iets wat ze uiteindelijk toch moeten doen, alleen is het nu makkelijker, sneller en realtime. Wij zorgen voor de controle en kijken of de ingevoerde gegevens aan cao en wet- en regelgeving voldoen. Maar onze echte toegevoegde waarde zit in het adviseren. Doordat we over steeds meer goede data beschikken, kunnen we beter en gerichter adviseren. Neem bijvoorbeeld de fiscale uitruil van reiskosten van vorig jaar. Wij hebben toen een analyse gemaakt om te achterhalen welke cliënten hiermee besparingen konden realiseren en die hebben we vervolgens benaderd. Dit leverde veel positieve reacties op omdat deze regeling zowel werkgever als werknemer voordeel bood. Een ander voorbeeld is dat wij op basis van de data die wij vastleggen cliënten kunnen adviseren over optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden. Met de introductie van het Lage inkomensvoordeel (LIV) bijvoorbeeld, maken we een aantal keer per jaar de balans op om prognoses te geven hoe de subsidie er aan het einde van jaar uit zal zien zodat de client waar nodig bij kan sturen.

Problemen voor onze klanten inzichtelijk maken vóór ze uit de hand lopen

Kenmerkend voor ondernemers is dat ze altijd tijd te kort komen. Logisch gevolg hiervan is dat er ook op het gebied van HR en salarisverwerking vaak dingen op de achtergrond spelen die niet de aandacht krijgen die ze verdienen omdat het op dat moment niet urgent is. Of omdat de ondernemer zich niet eens bewust is van het feit dat dit speelt. Wij willen ons daarom in de toekomst nog meer gaan verdiepen in onze klantdata en frequent in gesprek blijven met onze cliënt; om vragen en potentiele problemen te ontdekken om deze te kunnen adresseren vóórdat ze escaleren. Een extra uitdaging hierbij is het feit dat bijna geen enkele ondernemer geld uit wil geven aan zaken die niet dringend opgelost hoeven worden. Aan ons de schone taak hen te laten zien dat je ook hier beter kunt voorkomen dan genezen, omdat je dan uiteindelijk het voordeligst uit bent.

Goed proactief advies als onderscheidende factor van ons kantoor

Als je iets voor cliënten kunt verdienen of het leven makkelijker voor hen kunt maken, dan wordt dat echt gewaardeerd. Wij automatiseren daarom niet alleen om cliënten, medewerkers van onze cliënten en onszelf te ontlasten, maar vooral om de kwaliteit van de data waarover we beschikken te blijven verbeteren. Goede data is voor ons namelijk de basis om proactief te kunnen adviseren en juist dit proactieve advies levert een belangrijke bijdrage aan het onderscheidend vermogen van ons kantoor.

Lees meer klantverhalen