Meel & Jonkers

Van Meel & Jonkers

“Wij proberen de administratieve verwerking zo optimaal mogelijk te automatiseren en digitaliseren zodat er meer tijd overblijft om samen met de cliënt te kijken naar de totale performance van hun onderneming. Dat is namelijk waar we de meeste waarde toe kunnen voegen”. Tom van Meel, relatiebeheerder bij Van Meel & Jonkers vertelt hoe hij en zijn collega’s met Accountancy Gemak de eigen werkzaamheden en die van hun cliënten digitaliseren en welke voordelen dit oplevert.

Met Accountancy Gemak kunnen we veel meer dan alleen efficiënt cijfers verwerken

Tom van Meel, relatiebeheerder bij Van Meel & Jonkers accountants en adviseurs: “Onze eigen automatisering hebben we goed voor elkaar met diverse softwareoplossingen van Accountancy Gemak. Ook onze cliënten geven we graag en vaak inzicht in de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Hiermee komt een groot deel van de administratie bij hen, dus dichtbij de bron te liggen. Een ondernemer weet welke kosten hij heeft gemaakt en op welke posten deze weggeschreven moeten worden. Met de oplossingen van Accountancy Gemak kunnen we onze primaire processen sneller afhandelen, onder andere omdat een stuk invoer komt te vervallen. De uren die op deze manier vrijkomen, gebruiken we voor advisering. Niet alleen onze cliënten worden blij van goed advies; ook voor veel collega’s is het interessanter om mee te denken over het grotere plaatje dan alleen maar cijfers uit het verleden te mogen ‘herkauwen’, om het oneerbiedig te zeggen.

Wij hebben een zeer gevarieerde cliëntenportefeuille met ondernemingen die voornamelijk in West-Brabant en deels in Zeeland zijn gevestigd. Binnen deze regio’s hebben wij als kantoor alle connecties die belangrijk zijn voor de dienstverlening aan onze cliënten zoals notarissen, banken en assurantiespecialisten. Naast de gebruikelijke werkzaamheden als het voeren van administraties, het doen van de diverse aangiftes en het opstellen van de jaarrekeningen, richten wij ons steeds meer op het adviseren en begeleiden van cliënten bij hun gehele bedrijfsvoering. Wij willen als accountant op zo’n manier waarde toevoegen dat ondernemers optimaal kunnen ondernemen. Met een uitgebreid dienstenaanbod begeleiden we hen bij het goed inrichten van hun administratieve organisatie, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar bedrijfskundige aspecten of zoeken specialisten die hen kunnen helpen met het verkrijgen van een ISO-verklaring.

Door het bedrijf als geheel te bezien en niet alleen te focussen op de cijfermatige feiten wordt ons advies waardevoller voor de cliënt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de waardepropositie van een bedrijf, wat levert dit op en waar zitten verbetermogelijkheden. Andere ondernemers hebben baat bij een stukje financiële planning of laten zonder het te weten kansen liggen op fiscaal gebied. Adviseren doen we waar mogelijk proactief, waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit in de waan van de dag niet altijd 100% uit de verf komt. Het is echter wel een belangrijke doelstelling waarvoor we al diverse stappen hebben gezet. De investering in goede softwareoplossingen speelt daarbij een cruciale rol.

”Oplossingen van Acountancy Gemak helpen ons primaire processen sneller af te handelen zodat er meer tijd overblijft voor advies waarmee onze cliënten nog succesvoller kunnen ondernemen”.

Eén platform voor online samenwerking met cliënten

De samenwerking met Accountancy Gemak is ontstaan doordat de oprichter van het kantoor ervaring had met de softwareoplossingen van deze leverancier. Wij werken met diverse onderdelen van Accountancy Gemak, een platform waarop wij online met onze cliënten kunnen samenwerken vanuit één dataset. De specialistische bouwblokken van het platform bieden alle functionaliteit die wij voor diverse processen nodig hebben. Doordat de verschillende pakketten met elkaar kunnen communiceren, hoeven wij veel gegevens maar één keer in te voeren, waarna ze vervolgens automatisch binnen de verschillende onderdelen worden hergebruikt.

De voordelen die wij zelf realiseren door onze eigen automatiserings- en digitaliseringsslag* willen we graag verder uitbouwen door onze cliënten ook verder te helpen op dit vlak. Bijvoorbeeld door de ondernemer te laten zien hoe hij zelf zijn online boekhouding kan voeren, facturen en bonnen eenvoudig in kan scannen en gebruik kan maken van de digitale koppeling met de bank waarmee administratie en facturen/bonnen automatisch met elkaar worden gematcht. Hierdoor heb je als ondernemer altijd actueel inzicht in de financiële status van je bedrijf. Snel en gebruiksvriendelijk voor cliënten én voor ons Accountancy Gemak is zoals eerder aangegeven modulair opgebouwd zodat je kunt kiezen welke van de primaire werkprocessen van het kantoor je wilt ondersteunen. Voor het doen van aangiftes maken wij gebruik van Fiscaal Gemak, een mooie oplossing waar je zo mee uit de voeten kunt. Het is een gebruiksvriendelijk systeem dat veel handige functionaliteiten bevat en bovendien overzichtelijk is.

Met Fiscaal Gemak hebben wij de doorlooptijd van onze aangiftes aanzienlijk verkort. Communicatie Gemak zetten we in om onze btw aangiftes, VPB en inkomstenbelasting door de cliënt te laten accorderen. Vroeger werd hiervoor een Akkoordverklaring naar de cliënt gestuurd die het document vervolgens moest printen, tekenen, scannen en weer terugsturen. Cliënten kunnen nu online hun aangiftes goedkeuren waarna deze automatisch worden doorgezet naar de Belastingdienst; weer een stukje waar je niet meer naar om hoeft te kijken. Naast het realiseren van snelheid en efficiency weten we met Communicatie Gemak ook zeker dat documentuitwisseling en communicatie met de cliënt voldoet aan onder andere de AVG-richtlijnen.

Succesvol ondernemen

Onlangs hebben we de overstap gemaakt van Multivers naar Boekhoud Gemak, moderne online boekhoudsoftware waar wij samen met onze cliënten veel voordelen mee hopen te realiseren. Persoonlijk kijk ik ook erg uit naar de ingebruikname van Kantoor Gemak, een totale backoffice oplossing voor accountants- en administratiekantoren. Ik verwacht niet alleen veel van de functionaliteit, maar vooral ook van de integratie met andere systemen, waaronder Office 365.
Automatiseren is nooit een doel op zich, ook bij ons niet.

De oplossingen die wij van Accountancy Gemak gebruiken, stellen ons in staat om onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Onder andere doordat we de primaire processen sneller kunnen afhandelen, zodat er meer tijd overblijft om samen met ondernemers te kijken waar mogelijkheden liggen om nóg succesvoller te kunnen ondernemen”.

Lees meer klantverhalen