shutterstock_1464116657
Samenstellen

Eenvoudig en efficiënt opstellen en deponeren van jaarrekeningen, tussentijdse rapportages en advisering

Bekijk de software
Ik wil data inzetten

Meer weten? Bel met een expert op 088-2471555

Samenstellen van jaarrekeningen: hoe ga jij om met de uitdagingen? 

Als accountant stel je op basis van de door klanten aangeleverde informatie een jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke voorschriften qua inhoud en vorm. De toetsing van de aangeleverde informatie is daarbij marginaal, al zal je er in de praktijk wel kritisch naar kijkenDe jaarrekening is enerzijds een stuk geschiedschrijving, anderzijds een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige beslissingen. 

  • De kwaliteitseisen die aan de jaarrekening worden gesteld, zijn hoog terwijl ondernemers kijken hoe ze de kosten van de externe accountant kunnen verlagen. Een efficiënt jaarrekeningenproces is dus cruciaal. 
  • Rapportages worden gemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen én om relevante stuurinformatie te creëren. Hoe maak jij samen met je klant de stap van rapportage naar inzicht?  
  • Het opstellen (en controleren) van jaarrekeningen is gebaat bij een nauwe procesmatige samenwerking tussen accountant en klant. Dat kan alleen met wederzijds vertrouwen en transparantie. 
  • De jaarrekening verdwijnt bij menig ondernemer in de bekende bureaula, terwijl het vaak concrete punten bevat die beter kunnen. Hoe zet je de door jou opgemaakte balans om in een startpunt voor een goed gesprek? 

Herkenbare thema’s? Samen met onze klanten werken wij aan passende oplossingen met de inzet van moderne technologie.  

Moderne rapportagetools zijn bepalend voor de kwaliteit van je dienstverlening

Volledig

Alle relevante aspecten worden meegenomen, je kunt verder kijken dan dat er standaard wordt verwacht 

Nauwkeurig

Automatisering van routinematige handelingen versnelt vastlegging van data en verhoogt de kwaliteit 

Tijdig

Informatie is beschikbaar op het moment dat deze ertoe doet, waardoor je kansen benut en problemen tijdig signaleert

NB Administratie & Belastingen

De rapporten die we opstellen, zijn gebaseerd op relevante data uit verschillende domeinen. Dit levert inzichten op die wij voorheen niet hadden en maakt ons advies aan ondernemers nog waardevoller en relevanter.

Van geschiedschrijving naar beter ondernemen 

Rapportages maak je niet alleen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Echte waarde voor je klant creëer je door onverwachte relaties tussen gegevens te achterhalen die de bedrijfsvoering van een onderneming positief beïnvloeden. Je wil eenvoudig kunnen consolideren en presenteren en je klant kunnen voorzien van meer inzicht en verrassend advies. 

Maak kennis met Rapportage Gemak