3. Hey Accountant, hoe automatiseer jij al jouw kantoorprocessen en documentopslag èn krijg je inzicht? - Kantoor Gemak & DocumentManager | Ma 17 mei | 12:00-12:45

Je gehele kantoor automatiseren, naadloos & efficiënt samenwerken en real-time inzicht hebben in de prestaties van jouw kantoor? Dat doe je met Kantoor Gemak, DocumentManager & Kantoor BI.

In Kantoor Gemak worden alle interne processen in één softwarepakket vastgelegd. Met deze data helpt Kantoor BI jouw kantoor inzicht te krijgen in welke processen jij moet aanpassen om je rendement te verbeteren.

In dit webinar laten wij jou zien, hoe je:

  • alle interne processen automatiseert, zoals je relatiebeheer, WWFT, klantacceptatie, planning en facturatie
  • jouw e-mail & agenda inzet om de urenregistratie tijd te reduceren
  • altijd real-time inzicht hebt over de prestaties van je kantoor, met visuele dashboards
  • altijd in beeld hebt wat het onderhanden werk is, de omzet en de brutomarge per klant.

Met meer inzicht kun je de juiste processen efficiënter inrichten en op deze manier je rendement verhogen. Kantoor Gemak & Kantoor BI helpen je hiermee, gebouwd op het krachtige Microsoft Dynamics 365 & Power BI platform.